За нискоенергийни сгради

 

Новите изисквания за енергийна ефективност и поскъпващите енергоносители все повече налагат в жилищното строителство концепцията за така наречените нискоенергийни и пасивни сгради.

Според общоприетият стандарт такива са сградите, при които чрез методи за подобряване и оптимизация на въздухонепроницаемостта, топлоизолацията, вентилацията и отоплението  се постига до 90% съкращаване на енергопотреблението.

Такива сгради трябва да отговарят на следните параметри:
- Нужда от енергия за отопление и вентилация ≤ 15 kWh/m² за година;
- Общо потребление за всички нужди на сградата ≤ 120 kWh/m² за година;
- Въздухонепроницаемост на сградата ≤ 0.6 ACH @ 50 паскала натоварване, измерено при Blower-door тест;
- Вентилационна система с енергийна  ефективност ≥ 75% и с ниско електрическо потребление от 0.45 Wh/m³;
- Конструкция без термомостове ≤ 0.01 W/mK;
- Прозорци с U - стойности - ≤ 0.8 W/mK.

В следваща статия от две части ще представим решения за монтаж на дограма в топлоизолирани стени, както и система за уплътняване и изолиране на монтажните фуги.

Изискването за използване на фасадни термоизолационни плочи с по-голяма дебелина, както и техническите и архитектурни изисквания понякога предпоставят  нуждата от решения за изнесен монтаж на дограма извън рамките на прозоречния отвор .

Фирма Вюрт предлага системата JB-DK от регулируеми монтажни конзоли за монтаж на прозоречните каси в термоизолирани стенни конструкции със следните характеристики:
► Триизмерно-регулируема за  лесно нивелиране и компенсиране на строителните допуски. Нивото на монтаж е произволно и може да се коригира в зависимост от изотермалната линия;
►  С разнообразни варианти за проектиране в зависимост от вида и дебелината на зида, както и според теглото на прозоречния  елемент;
► Сигурна и безопасна – отговаря на Директивата RAL за безопасно и качествено изпълнение на закрепването  и изолирането на дограма и врати;
► Капацитетът на натоварване е контролиран от Института за прозоречна техника /IFT/в Розенхайм, Германия с протокол за изпитание;
► Изпълнение- поцинкована стомана

Компоненти на системата :
1. Регулируема  конзола за монтаж на прозорци  JB-DK без  подпираща планка, арт. 0479 733 23÷31

 ► Предназначена за закрепване на долната част на касата върху зидове от плътна тухла, газобетон и бетон;
► С вертикално и хоризонтално регулиране чрез плоска или ъглова планка  и резбово съединение м8;
► Регулиране на  дължината на изнасяне на касата чрез укрепваща шина с надлъжен шлиц;
► Възможност за изнасяне на товара до 100 мм;
► Товароносимост - 500-1000 N /съответно при  макс. дължина на изнесен монтаж 100 и 50 мм/.

2. Регулируема  конзола за монтаж на прозорци JB-DK с  подпираща планка  за тежки товари,
арт. 0479 733 32÷37.
► С възможност за изнасяне на товара до 150 мм;
► Товароносимост 1150; 1600; 2800 N /съответно при макс. дължина на изнесен монтаж 150; 130; 100 мм/.

 3. Регулируема конзола за монтаж на прозорци  JB-DK с или без подпираща планка и с допълнителна укрепваща винкелна шина за тежки товари , арт. 0479 733 38÷41; 0479 733.
► Предназначена за закрепване на долната част на касата върху зидове от куха тухла;
► С възможност за изнасяне на товара до 100 мм;
► Товароносимост 3400; 1080 N /съответно при  макс. дължина на изнесен монтаж 50 и 100 мм/.

 4. Регулируема  конзола за монтаж на прозорци  JB-D за странично закрепване , арт. 0477 733 56÷65.
► Предназначена за закрепване на страничната част на зид от плътна и куха тухла, газобетон и бетон;
► С възможност за изнасяне на товара до 150 мм;
► Товароносимост /опън+натиск/  до 500; 750; 1600 N /съответно при макс. дължина на изнесен монтаж  150; 100; 50.

 При закрепване в основи от бетон:

-    Пластмасов рамков дюбел W-UR ø8 mm, арт. 0912 80.