L=2000 mm H=1300 mm

L=2000 mm H=1300 mm

Цена 278 лева

Поръчай

АL студен профил и стъклопакет - бяло/бяло - 278 лв.

L=2000 MM H=1300 MM

L=2000 MM H=1300 MM

Цена 482 лева

Поръчай

AL с прекъснат термомост и стъклопакет - бяло/бяло - 482 лв.